Xem slide
1 - 20 / 62 1 / 4 Trang kế tiếp trang cuối
Thư mục Tên Cỡ Ngày
Huong-dan-ve-tiem-chung Hướng dẫn về tiêm chủngTải về
1 about 1 year ago
2022-07-24 18:12:38
Huong-dan-ve-tiem-chung Tài liệu tiếng nước ngoàiTải về
1 over 2 years ago
2021-08-09 14:10:39
pdf 1.Hướng dẫn triển khai PFIZER 13.7.2021(bổ sung)Xem trướcTải về
1796.29k over 2 years ago
2021-07-21 09:50:19
pptx 1.Hướng dẫn triển khai PFIZER 13.7.2021(bổ sung)Tải về
114.72M over 2 years ago
2021-07-21 10:36:13
pptx 2. Hướng dẫn triển khai Moderna 13.7.21Tải về
112.18M over 2 years ago
2021-07-21 10:36:16
pdf 2. Hướng dẫn triển khai Moderna 13.7.21Xem trướcTải về
1744.25k over 2 years ago
2021-07-21 09:50:19
pdf 3. Hướng dẫn triển khai Sinopharm_13.7.2021Xem trướcTải về
1716.56k over 2 years ago
2021-07-21 09:50:14
pptx 3. Hướng dẫn triển khai Sinopharm_13.7.2021Tải về
15.1M over 2 years ago
2021-07-21 10:35:06
doc 5599_BYT-MT_481091Tải về
162k over 2 years ago
2021-07-21 10:34:03
pdf A01. SANG LOC VA DIEU TRI BAN DAU COVID-19 2.6.21Xem trướcTải về
12.84M over 2 years ago
2021-08-27 10:00:47
pptx A02. KT XN Sars-CoV-2Tải về
110M over 2 years ago
2021-08-27 10:00:48
pdf A03. Chon lua cung cap oxY o BN COVID 19Xem trướcTải về
15.82M over 2 years ago
2021-08-27 10:00:42
pdf A04. Thu thap mau XN COVID-19Xem trướcTải về
14.69M over 2 years ago
2021-08-27 10:00:45
pdf A05. Chan doan va dieu trị duy ho hap nang do COVID-19Xem trướcTải về
13.03M over 2 years ago
2021-08-27 10:00:45
pdf A06. Cham soc dieu duong nguoi benh MVXem trướcTải về
13.05M over 2 years ago
2021-08-27 10:00:49
pdf A07. Su dung PPEXem trướcTải về
15.1M over 2 years ago
2021-08-27 10:00:49
pdf B01. Tong quan COVID 19Xem trướcTải về
13.75M over 2 years ago
2021-08-27 10:00:49
pdf B02 Lam sang-phan loai COVID-19Xem trướcTải về
12.26M over 2 years ago
2021-08-27 10:00:20
pdf B03. Cac phuong phap xet nghiem SARS-CoV-2Xem trướcTải về
14.35M over 2 years ago
2021-08-27 10:00:32
pdf B04. Phong ngua Covid-19 va vaccineXem trướcTải về
17.26M over 2 years ago
2021-08-27 10:00:26
1 / 4 Trang kế tiếp trang cuối