phát triển kỹ năng qua thực hành ECG mỗi ngày

Điện tâm đồ là cận lâm sàng thăm do chức năng rất thường được sử dụng trong đánh giá và theo dõi thường quy trong khám điều trị bệnh nhân ngoại trú. Bên cạnh cung cấp các thông tin về hoạt động điện học - nhịp học của tim, ECG có vai trò quan trọng trong nhận diện nhanh các tình trạng cấp cứu của thiếu máu - nhồi máu cơ tim, giúp định hướng can thiệp phù hợp, cứu sống người bệnh.
Ngày nay, việc phân tích thông tin ECG không còn là công việc của riêng bác sĩ tim mạch mà đã được mở rộng cho tất cả các đồng nghiệp có quan tâm phát triển kỹ năng này.  

Học qua email

Xuyên suốt 3 tháng, mỗi ngày sẽ có những hoạt động học tập khác nhau được gửi đến email, giúp củng cố kiến thức và kỹ năng

Bài giảng trực tuyến

Tương tác với giảng viên thông qua bài giảng trực tuyến, các câu hỏi tình huống phân tích và nhiều ứng dụng khác nhau

Chủ động thời gian

Hoàn toàn chủ động về thời gian và địa điểm. Học và thực hành khi rảnh. Phương pháp học dạng trò chơi tránh nhàm chán

Images from Freepik

chương trình đào tạo trực tuyến phát triển kỹ năng về điện tâm đồ