Khóa đào tạo CME

Cập nhật kiến thức về 
Y học gia đình

Chi tiết

học trực tuyến
điện tâm đồ thực hành

Chi tiết

Kỹ năng phân tích X quang ngực thẳng

Chi tiết

Chăm sóc theo dõi
thai kỳ 

Sắp khai giảng

Phân tích thống kê
bằng SPSS (miễn phí)

Chi tiết

Học (miễn phí)
dịch bệnh Covid-19

Chi tiết

Sư phạm y học 
(miễn phí)

Chi tiết

Phần mềm quản lý tạp chí y khoa (miễn phí)

Chi tiết

Học (miễn phí)
Điện tâm đồ cơ bản

Chi tiết

Tài khoản miễn phí

Các nội dung trong lĩnh vực y học gia đình - chăm sóc sức khoẻ ngoại trú của Bộ môn Y học Gia đình hiện đang được chia sẻ trên hệ thống đào tạo nhằm giúp các anh/chị cập nhật kiến thức liên tục.
Các anh chị có thể vào chương trình để tham khảo và lưu lại nội dung.
Trong thời gian chờ cấp tài khoản, các anh chị có thể sử dụng tài khoản sau:
-   Tên đăng nhập: khach
-   Mật khẩu: khach


Đối với đối tượng là sinh viên y khoa, Bộ môn khuyến khích sử dụng tài khoản sinhvien do đã được chọn lọc các ra nội dung phù hợp cho mức độ của sinh viên hơn.
-   Tên đăng nhập: sinhvien
-   Mật khẩu: sinhvien


Video hướng dẫn

Video hướng dẫn