THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC VỀ Y HỌC GIA ĐÌNH 2018

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch sẽ tổ chức mở lớp bồi dưỡng kiến thức về y học gia đình năm 2016 cho các cán bộ y tế đang công tác tại các cơ sở y tế có nhu cầu.

1.      Đối tượng chiêu sinh: Bác sĩ đa khoa đã tốt nghiệp đang công tác tại các cơ sở y tế .

2.      Hình thức đào tạo: Bán tập trung, phối hợp đào tạo trực tuyến (online).

3.      Thời gian đào tạo: 3 tháng

Tham khảo khung chương trình chi tiết tập tin

Báo cáo tổng kết các hoạt động đào tạo 06/03/2017 Báo cáo

Thông tin chi tiết xin tham khảo trong các tập tin đính kèm

Thông báo chiêu sinh

Mẫu đơn


Đăng nhập hệ thống bằng tài khoản tạm

Tất cả nội dung đào tạo liên tục của bộ môn đã được đưa lên mạng.

Các anh chị có thể vào chương trình để tham khảo và lưu lại nội dung. 

Để vào chương trình, các anh chị có thể sử dụng tài khoản

Tên đăng nhập:  khach

Mật khẩu: khach

Đối với sinh viên nhà trường, chúng tôi đã tạo tài khoản khác với nội dung phù hợp cho mức độ của sinh viên hơn.

Tên đăng nhập: sinhvien

Mật khẩu: sinhvien