Tiêu đề Thực hiện Thực hiện lệnh
Tên bài giảng lâm sàng nhiễm trùng hô hấp cấp nặng
(Vào giai đoạn ôn tập trước khi cuối khóa)
Đã hoàn thành 100%
Tên bài giảng xây dựng kế hoạch quốc gia về triển khai và tiêm chủng (NDVP) vắc xin COVID-19
(Vào giai đoạn ôn tập trước khi cuối khóa)
Đã hoàn thành 100%
Tên bài giảng Tập huấn cho nhân viên y tế về tiêm vắc xin phòng COVID-19
(Vào giai đoạn ôn tập trước khi cuối khóa)
Đã hoàn thành 100%
Tên bài giảng Hội nghị bàn tròn về vaccin covid
(Vào giai đoạn ôn tập trước khi cuối khóa)
Đã hoàn thành 100%
Tên bài giảng Các virus đường hô hấp mới nổi, bao gồm COVID-19: các phương pháp phát hiện, phòng ngừa, đáp ứng và kiểm soát
(Vào giai đoạn ôn tập trước khi cuối khóa)
Đã hoàn thành 100%
Tên bài giảng Phòng chống nhiễm khuẩn (IPC) đối với Virus COVID-19
(Vào giai đoạn ôn tập trước khi cuối khóa)
Đã hoàn thành 100%
Tên bài giảng Các tư liệu sưu tầm về Covid (văn bản - hướng dẫn BYT - SYT)
(Vào giai đoạn ôn tập trước khi cuối khóa)
Gần xong 93%
Tên bài giảng Tập huấn về tư vấn sức khỏe trong kỳ Covid - Hội y học TP HCM
(Vào giai đoạn ôn tập trước khi cuối khóa)
Đã hoàn thành 100%
Tên bài giảng COVID-19 - A clinical update - University of Florida
(Vào giai đoạn ôn tập trước khi cuối khóa)
Đã hoàn thành 100%
Tên bài giảng Chương trình tập huấn của phòng khám đa khoa Phạm Ngọc Thạch
(Vào giai đoạn ôn tập trước khi cuối khóa)
Đã hoàn thành 100%
Tên bài giảng Bảo vệ bản thân khỏi viêm đường hô hấp
(Vào giai đoạn ôn tập trước khi cuối khóa)
Đã hoàn thành 100%
Tên bài giảng Đào tạo lâm sàng nhiễm trùng hô hấp cấp nặng
(Vào giai đoạn ôn tập trước khi cuối khóa)
Gần xong 81%
Tên bài giảng Phản ứng phản vệ sau tiêm chủng
(Vào giai đoạn ôn tập trước khi cuối khóa)
Đã hoàn thành 100%
Tên bài giảng Sốt xuất huyết (SYT TP HCM)
(Vào giai đoạn ôn tập trước khi cuối khóa)
Đã hoàn thành 100%