Hiện tất cả lần làm Tên mục tiêu học tập Trạng thái Điểm Thời gian
Chẩn đoán và điều trị Sốt xuất huyết Dengue người lớn tại tuyến cơ sở Hoàn thành / 00 : 00 : 00
Lỗi thường gặp trong chẩn đoán điều trị SXHD ngoại trú & nội trú Hoàn thành / 00 : 00 : 00
Tập huấn sốt xuất huyết Hoàn thành / 00 : 00 : 00
Tổng số nội dung bài giảng đã được hoàn thành 100% 00 : 00 : 00