Hiện tất cả lần làm Tên mục tiêu học tập Trạng thái Điểm Thời gian
Module 1a: Giới thiệu về COVID-19 Hoàn thành / 00 : 00 : 00
Module 1b: Kiểm Soát Và Phòng Chống Nhiễm Khuẩn Cho Bệnh Nhân Nhiễm Trùng Hô Hấp Cấp Nặng Chưa học / 00 : 00 : 00
Module 2a: Các hội chứng lâm sàng Hoàn thành / 00 : 00 : 00
Module 2b: Sinh lý bệnh của sepsi và ARDS Chưa học / 00 : 00 : 00
Module 3: Phân loại bệnh nhân Chưa học / 00 : 00 : 00
Module 4: Theo dõi Chưa học / 00 : 00 : 00
Module 5: Chẩn đoán Chưa học / 00 : 00 : 00
Module 6: Oxy liệu pháp Hoàn thành / 00 : 00 : 00
Module 7: Các thuốc kháng vi sinh vật Chưa học / 00 : 00 : 00
Module 8: Sepsis Chưa học / 00 : 00 : 00
Module 9: Thông khí cơ học Chưa học / 00 : 00 : 00
Module 10: An thần Chưa học / 00 : 00 : 00
Module 11:Thực hành tốt nhânts để phòng các biến chứng Hoàn thành / 00 : 00 : 00
Module 12: Cai thở máy Chưa học / 00 : 00 : 00
Module 13: Chất lượng trong chăm sóc tích cực Chưa học / 00 : 00 : 00
Module 14: Chuẩn bị cho đại dịch và các vấn đề cân nhắc về y đức Hoàn thành / 32 : 43 : 56
Tổng số nội dung bài giảng đã được hoàn thành 31% 32 : 43 : 56