Hiện tất cả lần làm Tên mục tiêu học tập Trạng thái Điểm Thời gian
TẬP HUẤN KỸ THUẬT LẤY MẪU BỆNH PHẨM XÉT NGHIỆM COVID-19 & TRANG PHỤC PHÒNG HỘ CÁ NHÂN Chưa học / 00 : 00 : 00
LIỆU PHÁP OXY TRONG ĐIỀU TRỊ COVID19, NHẬN ĐIỆN SỚM VÀ XỬ TRÍ ĐÚNG CÁC DẤU HIỆU CHUYỂN NẶNG CỦA BỆNH Hoàn thành / 00 : 00 : 06
TẬP HUẤN AN TOÀN TIÊM CHỦNG COVID-19 Chưa học / 00 : 00 : 00
CHĂM SÓC - ĐIỀU TRỊ CƠ BẢN BỆNH NHÂN COVID-19 VÀ PHÒNG CHỐNG LÂY NHIỄM CHÉO COVID-19 Hoàn thành / 06 : 51 : 59
CHĂM SÓC F0 TẠI NHÀ VÀ PHÒNG CHỐNG COVID-19 TẠI CỘNG ĐỒNG Hoàn thành / 23 : 31 : 42
QUY TRÌNH MẶC VÀ THÁO TRANG PHỤC PHÒNG HỘ CÁ NHÂN Chưa học / 00 : 00 : 00
QUY TRÌNH KỸ THUẬT LẤY MẪU XÉT NGHIỆM NHANH COVID-19 Chưa học / 00 : 00 : 00
QUY TRÌNH KỸ THUẬT LẤY MẪU BỆNH PHẨM XÉT NGHIỆM COVID-19 Chưa học / 00 : 00 : 00
Tổng số nội dung bài giảng đã được hoàn thành 38% 30 : 23 : 47