Hiện tất cả lần làm Tên mục tiêu học tập Trạng thái Điểm Thời gian
Chương trình Chưa học / 00 : 00 : 00
Kỹ năng giao tiếp qua điện thoại - Những tình huống-câu hỏi thường gặp và cách xử lý Hoàn thành / 34 : 04 : 16
Hướng dẫn chăm sóc điều trị - theo dõi chăm sóc tại nhà - theo dõi hô hấp - dấu hiệu trở nặng Hoàn thành / 00 : 00 : 00
Nhiễm trùng hô hấp trên - quản lý hen-COPD - nhiễm trùng hô hấp dưới và cách xử trí Chưa học / 00 : 00 : 00
Phòng chống lây nhiễm - oxy liệu pháp tại nhà - chế độ dinh dưỡng cho BN ở nhà Chưa học / 00 : 00 : 00
Tổng số nội dung bài giảng đã được hoàn thành 40% 34 : 04 : 16