Hiện tất cả lần làm Tên mục tiêu học tập Trạng thái Điểm Thời gian
phòng chống lây nhiễm chéo, chăm sóc và điều trị cơ bản Chưa học / 00 : 00 : 00
Cách thức mặc áo PPE Chưa học / 00 : 00 : 00
3416_QD-BYT_481044 Chưa học / 00 : 00 : 00
Sổ tay hướng dẫn tiêm vaccin Chưa học / 00 : 00 : 00
điều trị cơ bản Chưa học / 00 : 00 : 00
Phòng, kiểm soát lây nhiễm trong các cơ sở cách ly Chưa học / 00 : 00 : 00
Phòng ngừa sars cov 2 cho người bệnh và nhân viên y tế Chưa học / 00 : 00 : 00
Đảm bảo an toàn tiêm chủng Chưa học / 00 : 00 : 00
Tập huấn đảm bảo an toàn tiêm chủng Chưa học / 00 : 00 : 00
Phòng chống lây nhiểm covid trong các cơ sở y tế Chưa học / 00 : 00 : 00
syt tp hcm huong dan phong covid Hoàn thành / 00 : 00 : 00
Sử dụng Oxy Chưa học / 00 : 00 : 00

Tiêm vaccin

Chưa học
1.Hướng dẫn triển khai PFIZER 13.7.2021(bổ sung) Hoàn thành / 12 : 30 : 15
2. Hướng dẫn triển khai Moderna 13.7.21 Chưa học / 00 : 00 : 00
3. Hướng dẫn triển khai Sinopharm_13.7.2021 Chưa học / 00 : 00 : 00
Tổng số nội dung bài giảng đã được hoàn thành 13% 12 : 30 : 15