Hiện tất cả lần làm Tên mục tiêu học tập Trạng thái Điểm Thời gian
Giới thiệu Hoàn thành / 00 : 00 : 14
1- giới thiệu về COVID-19 Hoàn thành / 00 : 00 : 00
1b-Kiểm Soát Và Phòng Chống Nhiễm Khuẩn Hoàn thành / 00 : 00 : 00
2a - dấu chứng lâm sàng Chưa học / 00 : 00 : 00
2b- sinh lý bệnh suy hô hấp cấp ARDS Hoàn thành / 00 : 00 : 11
3- phân loại bệnh Hoàn thành / 00 : 00 : 00
4- theo dõi Hoàn thành / 00 : 00 : 07
5- chẩn đoán Hoàn thành / 00 : 00 : 02
6- điều trị oxy Hoàn thành / 00 : 00 : 00
7- sử dụng kháng sinh Hoàn thành / 00 : 00 : 00
8-sốc nhiễm trùng Chưa học / 00 : 00 : 00
9- thông khí nhân tạo Chưa học / 00 : 00 : 00
10- điều trị an thần Hoàn thành / 00 : 00 : 00
11- dự phòng biến chứng Chưa học / 00 : 00 : 00
12 cai máy thở Chưa học / 00 : 00 : 00
13- chất lượng trong chăm sóc tích cực Hoàn thành / 00 : 00 : 00
14- chuẩn bị cho đại dịch Chưa học / 00 : 00 : 00
Tổng số nội dung bài giảng đã được hoàn thành 65% 00 : 00 : 34