CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Danh mục các lớp và loại hình đào tạo của bộ môn  YHGĐ, Trường ĐHYK Phạm Ngọc Thạch

 

Các lớp

Thời gian

Nội dung

Bằng cấp

Đối tượng

Khai giảng

Đại học chính quy năm thứ 5

2 đơn vị học trình

Đại cương về YHGĐ

Không

SV Y5

Hằng năm

Định hướng CK YHGĐ

10 tháng

YHGĐ 1,2 , Nội, Ngoại, Sản, Nhi, Nhiễm

Chứng chỉ ĐHCK

BS; ưu tiên BS CK khác hệ nội

T9

CK1 YHGĐ

2 năm

YHGĐ 1,2,3 , Nội Ngoại, Sản, Nhi, Nhiễm, và các CK khác

Bằng CKI BSGĐ

BS; ưu tiên BS chưa có bằng SĐH

Thi T8

Nhập học T10

Bồi dưỡng kiến thức về YHGĐ

10 buổi

Kiến thức cơ bản về YHGĐ

Giấy chứng nhận SĐH

Mọi đối tượng

Hằng tháng

Bồi dưỡng kiến thức về YHGĐ

3 tháng

Kiến thức cơ bản và thực hành về YHGĐ

Giấy chứng nhận SĐH

BS; ưu tiên BS CK hệ nội

Hằng quý

Cập nhậtSĐH về YHGĐ

2-4 buổi

Lĩnh vực chuyên môn quan trọng trong thực hành YHGĐ

Giấy chứng nhận SĐH

Mọi đối tượng, ưu tiên BSGĐ

Hằng tháng