Logo Xem trang đào tạo trực tuyến arrow1
 
space
 
 
Picture1.png
Picture2.png

Nội dung chi tiết (tham khảo thư đính kèm tại đây)

Trân trọng kính mời

T/M Bộ môn Y học gia đình

 
space
 
Thông tin liên hệ
 
Bộ môn Y học Gia đình - Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch
 

Trưởng BM:

PGS.TS.BS.Nguyễn Thanh Hiệp

nguyenthanhhiep@yahoo.com

Phó trưởng BM:

PGS.TS.BS.Trần Thị Mộng Hiệp

tranmonghiep@yahoo.fr

Giáo vụ SĐH:

TS.BS.Trần Đức Sĩ

ducsitran@yahoo.com

Giáo vụ ĐH:

TS.BS.Võ Thành Liêm

thanhliem.vo@gmail.com

Thư ký BM:

Trần Thị Lan

tranthi_lan90@yahoo.com

Tel: 08 38 652 435 (ext 126); 08 36 018 541 tranthi_lan90@yahoo.com

space