Hướng dẫn sử dụng hệ thống quản trị tạp chí

Hệ thống quản lý tạp chí nghiên cứu (HTQLNC) là giải pháp về mặt phần mềm để giúp tạo thuận lợi cho các hoạt động ghi nhận - quản lý - phản biện và xuất bản tạp chí khoa học tại trường đại học y khoa Phạm Ngọc Thạch. Phần mếm này đã được sử dụng bởi hơn 20.000 tạp chí khác nhau trên thế giới, được phiên dịch ra hơn 50 ngôn ngữ khác nhau.

Phần mềm được phát triển bởi ê kíp các chuyên gia trong lĩnh vực phát hành tạp chí nghiên cứu; có thiết kế nhằm làm tôi ưu quy trình, công sức cho các hoạt động hành chính và quản lý liên quan đến việc trao đổi - biên tập - phản biện - lưu trữ và quản lý hoàn chỉnh tạp chí khoa học. Nhờ vào các tính năng này, phần mềm giúp rút ngắn thời gian xử lý các yêu cầu đăng bài, tiết giảm chi phí cho quá trình biên tập và phát hành, sớm đưa các kiến thức nghiên cứu đến với độc giả, góp phần đẩy mạnh việc nghiên cứu và phổ biến kết quả nghiên cứu khoa học.

Tài liệu này được phát triển nằm trong khuôn khổ đề tài cấp cơ sở của trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch với mục đích Việt hóa giao diện, ngôn ngữ, đưa vào sử dụng trong quản lý tạp chí khoa học của nhà trường. Nội dung của tài liệu được viết dự trên tài liệu hướng dẫn của thư viện trường đại học Simon Fraser, là đơn vị phát triển chương trình này (đường dẫn tham khảo https://docs.pkp.sfu.ca). Phiên bản phần mềm được sử dụng là  3.3, phát hành vào tháng 5 năm 2022.

Tài liệu được xây dựng bao gồm các bài viết hướng dẫn, video hướng dẫn. Các nội dung được trình bày thành dạng một khóa học hoàn chỉnh với các hoạt động tương tác nhằm giúp đọc giả sớm làm quen với HTQLNC này.

Ngay phía dưới của nội dung giới thiệu, quý đọc giả sẽ thấy có 2 hình đại diện:

các tài liệu - sách hướng dẫn sử dụng chương trình

Trang web + video hướng dẫn sử dụng chương trình

Thân mời quý đọc giả tham khảo các nội dung hướng dẫn tại mục "bài giảng"

Do khóa học luôn cập nhật và hoàn thiện, nhiều nội dung vẫn đang được bổ sung, mọi ý kiến đóng góp đều rất quý để giúp chúng tôi hoàn thiện thêm tài liệu này. Chúng tôi rất mong được nhận các ý kiến đóng góp qua email thanhliem.vo@gmail.com

Trân trọng

TS BS Võ Thành Liêm