SƯ PHẠM Y HỌC - HPET

1         Khung chương trình 80 tiết

 

Thời gian

Buổi

Nội dung

Phương pháp

Giảng viên

Đợt học tập trung 1

Thứ bảy

Sáng

- Giới thiệu mục tiêu, nội dung học tập

- Lượng giá đầu khóa học

- Khái quát về Giáo dục học, Giáo dục y học, Giáo dục y khoa liên tục

 

Thực hành sắm vai, thảo luận chuyên đề chuyên môn

ThS BS Nguyễn Dũng Tuấn

 

Chiều

- Mục tiêu học tập và dạy- học theo mục tiêu

- Bài tập 1 Biên soạn MTHT cho một bài học

Thực hành sắm vai, thảo luận chuyên đề chuyên môn

Chủ nhật

Sáng

- Khái quát về lượng giá/đánh giá học viên

 

Thực hành sắm vai, thảo luận chuyên đề chuyên môn

 

Chiều

- Lượng giá kiến thức

- Lượng giá kỹ năng

- Lượng giá thái độ

Thực hành sắm vai, thảo luận chuyên đề chuyên môn

 

 

- Hướng dẫn Thông tư số 22/2013 của Bộ Y tế

- Khái quát về đổi mới quan niệm dạy-học

- Đặc điểm người lớn học tập

- Khái quát về dạy- học tích cực, dạy- học dựa trên mục tiêu và dạy- học dựa trên năng lực.

- Phương tiện, tài liệu và vật liệu dạy- học

- Kế hoạch bài dạy -học và biên soạn Kế hoạch bài dạy- học

Học trực tuyến

ThS BS Hồ Nguyễn Anh Tuấn

TS BS Võ Thành Liêm

Đợt học tập trung 2

Thứ bảy

Sáng

Bài tập 2 Biên soạn Kế hoạch bài dạy- học và Bài tập kết thúc khóa học

Làm việc nhóm

ThS BS Hồ Nguyễn Anh Tuấn

 

 

Chiều

- Học viên phát triển Kế hoạch bài dạy- học dưới sự hỗ trợ của GV

- Học viên báo cáo kết quả thực hiện

Sắm vai

Chủ nhật

Sáng

Bài tập 3 Biên soạn công cụ lượng giá  cho một bài học

Làm việc nhóm

 

Chiều

- Học viên báo cáo công cụ lượng giá

Sắm vai

 

 

- Thuyết trình tích cực/ thuyết trình có minh họa

- Dạy- học bằng nghiên cứu trường hợp

- Dạy học bằng thảo luận nhóm

- Dạy- học bằng đóng vai

- Dạy-học bằng bảng kiểm

- Kỹ thuật động não

- Dạy-học bằng tự đọc, sử dụng trò chơi

- Dạy/ học lâm sàng

- Chọn lựa phương pháp dạy-học có hiệu quả

Học trực tuyến

ThS BS Hồ Nguyễn Anh Tuấn

TS BS Võ Thành Liêm

 

 

- Tại sao đào tạo trực tuyến là quan trọng

- Yếu tố kỹ thuật của đào tạo trực tuyến

- Xây dựng kế hoạch đào tạo trực tuyến

- Hoạt động học tập trực tuyến

- Tạo, xuất bản và chia sẻ trên internet

- Lượng giá đào tạo trực tuyến

- Sử dụng nguồn tư liệu trực tuyến

- Sử dụng một số công cụ tạo bài giảng đa phương tiện

Học trực tuyến

ThS BS Hồ Nguyễn Anh Tuấn

TS BS Võ Thành Liêm

Thứ bảy

Sáng

Bài tập 4: Giảng thử một trong những nội dung của khóa đào tạo “Chăm sóc sức khoẻ ban đầu theo nguyên lý y học gia đình” và phản hồi

Sắm vai, báo cáo

TS BS Võ Thành Liêm

 

Chiều

- Lượng giá cuối khóa học

- Bế mạc lớp

Thi lượng giá cuối đợt