Logo Xem trang đào tạo trực tuyến arrow1
space
Từ khóa tìm kiếm      
Có thể tìm mã chuyên biệt theo hệ cơ quan theo cú pháp: mã_co_quan/ tu_khoa (ví dụ " a/ chuyển viện" )
(A tổng quát, B máu_tạo máu, D tiêu hóa, F mắt, H tai mũi họng, K tim mạch, L cơ xương khớp, N thần kinh, P tâm lý-tâm thần, R hô hấp, S da liễu, T nội tiết, U tiết niệu, W thai sản, X phụ khoa, Y nam khoa, Z xã hội)


Phụ trách admin BS Trần Cao Thịnh Phước (phuoctct@pnt.edu.vn)

Phụ trách chuyên môn TS Võ Thành Liêm (thanhliem.vo@gmail.com)

space