sách về Y học gia đình

(Tham khảo chính: bsgdtphcm)

Giới thiệu tài liệu - sách chuyên môn về Y học gia đình

Trung tâm Đào tạo Y học gia đình - Đại học Y dược TP HCM có phát hành bộ sách gồm 4 cuốn. Nội dung sách bao phủ nhiều vấn đề trong thực hành của chăm sóc ngoại chẩn - chăm sóc theo y học gia đình. Nay chúng tôi thân giới thiệu các tài liệu này đến các quý độc giả - học viên - sinh viên. Thông tin về sách xin liên hệ thư quán đại học y dược TP HCM.

Nhập môn về y học gia đình và sức khỏe gia đình Sức khỏe gia đình
250
Y học gia đình khối khoa học sức khỏe Các vấn đề sức khỏe thường gặp trong y học gia đình